Pähkinä

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Karstun koulun syksystä 2018 alkaen. Karstun koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan jatkosta tiedotetaan myöhemmin.

Syksyyn 2018 saakka Pähkinän tehtävä on ollut:

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimii Karstu-Karkali seuran jaostona
  • Pähkinän jäseniä ovat kaikki Karstun koulun oppilaiden vanhemmat sekä opettajien edustaja. Vuosittain syksyllä valitaan kultakin luokka-asteelta kaksi huoltajaa muodostamaan johtokunta
  • johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana
  • kerää myyntitempauksilla rahaa, jolla tuetaan koulun toimintaa. Tukeminen kohdistuu opetusvälineiden hankintaan, teatterimatkoihin ja opintoretkiin
  • Pähkinä järjestää yhteistyössä Karstu-Karkali seuran kanssa koulun ja koko kylän joulujuhlan ja muuta kylän virkistys- ja ohjaustoimintaa