Päätöksiä

Karstun rannan venevalkama ja veneiden säilytys rannassa
Osakaskokous on hyväksynyt 6.9.2021 kokouksessa sopimuksen, jossa Karstunranta (Venevalkama 444-413-878-5) on kaikkine palveluineen ja rakennelmineen siirtynyt Karstu-Karkali seura ry:n hoidettavaksi ja vastuulle kyläläisten yhteiseen käyttöön. Karstunranta tullaan jatkossa pitämään siistinä seuran toimesta yhteisen viihtyvyyden lisäämiseksi. Kaikki ylimääräinen tavara (katiskat, kanisterit, köydet, siimat yms.) tulee poistaa Karstunrannasta ja veneiden säilytyspaikoilta 30.11.2021 mennessä.  

Jatkossa vain maanomistajien ja kyläläisten käytössä olevien veneiden säilytys on rannalla sallittua sille varatulla alueella. Veneiden omistajia pyydetään myös ilmoittamaan tai merkitsemään nimellä käyttökunnossa olevat veneensä viimeistään 30.11.2021 mennessä.  

Ne hylätyt veneet, joista ei ole ilmoitusta tehty / merkitty määräaikaan mennessä, tullaan korjaamaan pois rannalta muiden tavaroiden ohella määräajan jälkeen. 

Tiedot veneistä kerää Risto Murto, puh 044 201 6070 tai risto.murto@dnainternet.net   

Kannanotto kyläseuran alueen jätehuollon tehostamiseksi 28.10.2020
Kirjelmä jätehuollon tehostamiseksi_28102020

Kannanotto ELY-keskukselle seurantalon risteyksen turvallisuuden parantamiseksi 27.10.2020
Seurantalon risteyksen turvallisuuden parantaminen_elylle_27102020

 

Kannanotto Lohjan kaupungille yhdistysten kiinteistöveroihin liittyen 23.10.2019

Kannanotto Karstun uimarannan puolesta 23.10.2019

Karstu-Karkaliseura ry:n Uudenmaan ELY-Keskukselle 16.4.2019 lähettämä vetoomus Karstuntien päällystämiseksi

Siirry sivun alkuun