Kaavoitus

Kyläsuunnitelmasta 2020:
Lohjan kaupunki ei ole laatinut Karstu-Karkali-Talpelan kyläalueelle vahvistettuja yleis- tai asemakaavoja. Alueella on seitsemän yksityistä ranta-asemakaavaa, joissa pääpaino on loma-asutuksen suunnittelussa. Ne ovat Kaukomaan, Metsälän, Lahdennummen, Haavaslahden, Takatalvian, Isotalon ja Horman ranta-asemakaavat. Lohjan kunta on laatinut vuonna 1992 koko silloista Lohjan kuntaa koskevan yleiskaavan, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi, mutta sitä ei lähetty valtionviranomaiselle vahvistettavaksi. Se ei siis ole juridisesti sitova vaan ohjeellinen kaava.

Lisäksi Lohjan kunta aikoinaan laati useita kyläosayleiskaavoja, jotka kuitenkin kaikki jäivät myös vahvistamatta. Myös Karstun kylälle oli laadittu kyläkaava, joka olisi mahdollistanut useita uusia rakennuspaikkoja kylälle. Lohjan kunnan ja kaupungin yhdistyttyä maaseutujen kyläkaavoitukset lopetettiin ja kaavoituksessa keskityttiin vain Lohjan keskustan kehittämiseen.

Vahvistettujen kaavojen puute tarkoittaa sitä, että kaikki uusi lisärakentaminen kyläsuunnitelma-alueella tarvitsee Lohjan kaupungin kaavoituksen poikkeamislupakäsittelyn. Ranta-alueella sen käsittelee Uudenmaan ELY-keskus. Uudenmaan ELY -keskuksella on valitusoikeus kunnan tekemiin poikkeamislupapäätöksiin. Koska valtakunnalliset maankäytön tavoitteet lähtevät siitä, että kaikki uusi rakentaminen tulisi perustua kaavoitukseen, on uusien rakennuslupien saaminen vaikeaa. Tämä rajoittaa tällä hetkellä eniten uudisrakentamista.

Siirry sivun alkuun